Královéhradecký kraj - veřejné zakázky (VZ)

Od 1.1. 2013 bude profil zadavatele registrován na adrese https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html !

Veřejné zakázky podle zák. 137/2006 Sb. - změna 179/2010 Sb. ( účinnost od 15.9.2010)

Na tomto místě jsou uveřejňovány výzvy k podání nabídek v rámci zjednodušených podlimitních řízení zahájených Královéhradeckým krajem (IČ: 70 88 95 46) v souladu s ust. § 38 odst. (2) zákona 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Pro ověření identity serveru je použit kvalifikovaný systémový certifikát poskytovatele Česká pošta a.s. (autorita PostSignum). Více podrobností najdete na na stránkách MV ČR

Uživatelé používající jiné webové prohlížeče než IE (např. Firefox) si musí pro ověření identity serveru nejprve naistalovat certifikát autority PostSignum (Česká pošta a.s.). Návod na instalaci najdete na http://www.postsignum.cz/certifikaty_autorit.html.

Veřejné zakázky podle zák. 137/2006 Sb.

Pro zveřejnění oznámení o VZ na webových stránkách kraje je ke každé zakázce nutno vyplnit evidenční list a odeslat ho na adresu: vz@kr-kralovehradecky.cz včetně textu výzvy a případných příloh.
Evidenční list veřejné zakázky (doc, 38 kB, 18.12.2008 12:19)

Po skončení VZ je nutno zaslat na výše uvedenou adresu:

  1. informace k VZMR, které jsou uvedeny v čl. 15 Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje
  2. u veřejných zakázek zadávaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů informace uvedené v čl. 5 Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje

Nové možnosti modulu veřejných zakázek

  • Číst zadání k veřejným zakázkám
  • Registrovat se k těmto zakázkám
  • Stahovat přílohy k zakázkám - jen pro registrované uživatele. Platí pro VZ vyhlášené od 20. 7. 2011
  • Klást dotazy k zakázkám - pouze k zakázkám malého rozsahu. K ostatním zakázkám je nutno dotazy posílat písemně nebo e-mailem se zaručeným el. podpisem nebo datovou schránkou.
  • Číst seznamy dotazů a odpovědí k zakázkám - jen pro registrované uživatele. Platí pro VZ vyhlášené od 20. 7. 2011
  • Přijímat e-maily s potvrzením registrace, s odpověďmi na dotazy apod.

Základní informace o zakázce jsou obsaženy přímo v textu zprávy, podrobnější informace pak v souborech ke stažení, které jsou připojeny k dané zprávě. Anonymní uživatelé mohou  číst tyto zprávy. Ke stahování příloh (u všech typů zakázek) a k pokládání dotazů (jen zakázky malého rozsahu) je vyžadována registrace. Registrace je vyžadována u všech VZ vyhlášech od 20.7.2011. Přitom se nejedná o registraci do jedné společné databáze, ale o registraci ke konkrétní zakázce. Pokud by uživatel měl zájem o další informace k jiné zakázce, musí se k takové zakázce registrovat znovu.  Materiály k zakázce mohou být průběžně modifikovány – měněn text se zprávou, přidávány další přílohy apod. Dotazy k zakázce se zodpovídají průběžně a jsou automaticky rozesílány e-mailem všem uživatelům registrovaným k zakázce. Po vypršení platnosti zakázky se lze i nadále k zakázce registrovat, ale již nelze klást dotazy.

10 nejnovějších veřejných zakázek: