Symboly Královéhradeckého kraje - znak

9. 6. 2004

 

Obsah

 

Znak Královéhradeckého kraje

Obecně se krajského znaku užívá ve výjimečných případech, např. při slavnostních příležitostech nebo v rámci korespondence volených představitelů kraje, popř. ředitele krajského úřadu. Dále se krajský znak užívá na rozhodnutích v samostatné působnosti kraje. Pro běžnou vizuální komunikaci a propagaci kraje se užívá pouze logotyp.

Znak Královéhradeckého kraje - barevný Znak Královéhradeckého kraje - černobílý Znak Královéhradeckého kraje - obrysy

Popis znaku

V prvním a čtvrtém čtvrceného štítu je český lev - stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém modrém poli je emblém tvoření zlatým unciálním písmenem G z původní podoby znaku Hradce Králové. Třetí pole je modré se zlatou korunou českých královen.

Zdůvodnění

Lev ze státního znaku České republiky vyjadřuje příslušnost Královéhradeckého kraje do Čech. Písmeno G (Gretz - Hradec) představuje sídelní město kraje, je symbolem Hradce Králové již od středověkých dob. Nalézá se na malé pečeti města ze 14. století a v barevném provedení se nachází na svorníku kruchty chrámu sv. Ducha v Hradci Králové (1463, zlatá unciála G na modrém poli). Zlatá koruna v modrém poli je symbolem celého kraje, který se Hradecky nazývá od nejstarších dob a zároveň je vyjádřením přívlastku "Králové" v názvu kraje. Podle heraldických pravidel se jedná o znak mluvicí, z hlediska heraldiky poměrně ceněný.

Popis barev

  barvné provedení černobílé provedení
červená  - Pantone Red (CMYK 0/100/100/0) 50% černá
modrá  - Pantone 293 (CMYK 100/50/0/0) 100% černá
zlatá  - Pantone 130 C (CMYK 0/20/100/0) 20% černá
stříbrná/šedá  - CMYK 0/0/0/20 bílá

Celý znak je lemován černou linkou, stejně tak i český lev