Datový sklad - úvodní stránka

4. 3. 2024

Královéhradecký kraj v číslech:

  • Počet obyvatel:542 163 (30.9.2022 ) z toho 274 621 žen 
  • Rozloha: 4 759 km ² (2017)
  • Počet obcí: 448 (01.01.2018)
  • Nezaměstnanost:2,8%  (31.10.2022)
  • Kriminalita:  9,03 tr.činy/1 000 obyvatel ( 2021)
  • Dopravní nehody: 4 599 (1.1.-30.11.2022)
  • Průměrná hrubá mzda:36 912 Kč (za I.-III.Q 2022)
  • HDP na obyvatele: 481 323Kč (2020)

V Královéhradeckém kraji se realizoval projekt Datové sklady a nástroje „Business Intelligence“ Královéhradeckého kraje. Cílem projektu bylo vybudování datového skladu Královéhradeckého kraje umožňující hlubší analýzy. Došlo ke sjednocení přístupu k informacím a ke zjednodušení přípravy výstupů pro interní i externí subjekty a jejich prezentace. Klíčová data jsou uložena ve strukturované podobě v centrálním úložišti, což umožňuje jejich další využití a rozvoj datového skladu.


Tento projekt je spolufinancován z ERDF prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Datový sklad - úvodní stránka