Prohlídky těl zemřelých

7. 5. 2020 Autor: Lucie Svrbíková

Informace týkající se prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Královéhradeckého kraje dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Primárně jsou prohlídky těl zemřelých povinni zajišťovat poskytovatelé v oboru všeobecné praktické lékařství a v oboru praktické lékařství pro děti a dorost u svých registrovaných pacientů v rámci provozní doby a v rozsahu provádění návštěvních služeb; provedení prohlídky nesmí vést k narušení poskytování zdravotních služeb.

V případě, že nebude možné zajistit v provozní době všeobecného praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost, je kontaktním číslem pro oznámení úmrtí nebo nálezu těla zemřelého jednotné evropské číslo tísňového volání 112.

V mimoprovozní době praktických lékařů a dále v sobotu, neděli a o svátcích nepřetržitě zajišťuje prohlídky těl zemřelých poskytovatel zdravotních služeb 1. KORONERSKÁ s. r. o. tel. číslo 499 949 949. V případě nedostupnosti telefonního čísla 499 949 949 volejte 774 659 711.