Výpis a sestava z veřejné části živnostenského rejstříku

11. 12. 2023 Autor: Zadrobílek Miloš

Poskytování informací dle § 60 živnostenského zákona.

Poskytování výpisů a sestav ze živnostenského rejstříku dle § 60 živnostenského zákona

Oddělení krajský živnostenský úřad poskytuje výpisy ze živnostenského rejstříku s údaji o podnikatelích podle živnostenského zákona. Vzhledem k tomu, že poskytování informací ze živnostenského rejstříku je zpoplatněno (20 Kč za každou i započatou stránku), bude žadatel, v případě, že zašle svoji žádost poštou, vyzván k uhrazení správního poplatku. Teprve poté  bude žadateli požadovaný výpis odeslán. Správní poplatek je možné uhradit v pokladně Krajského úřadu na Pivovarském náměstí, případně bankovním převodem na účet 27-2031100257/0100, variabilní symbol 136119. Výpis je možné získat též na pracovišti Krajského živnostenského úřadu – v budově Regiocentra na Pivovarském náměstí 1245, kancelář č. N3.441.

 

Další možností, jak získat požadované informace z živnostenského rejstříku je vydání sestavy v listinné nebo elektronické podobě, jejímž obsahem mohou být pouze základní identifikační údaje o podnikateli:

  • jméno, příjmení, nebo obchodní firma, popřípadě název,
  • adresa sídla
  • identifikační číslo osoby,

a dále, pokud to žadatel požaduje, předmět podnikání a umístění provozovny.

 

Sestava obsahuje údaje platné ke dni zpracování sestavy.

Tuto sestavu žadatel nesmí zveřejnit ani poskytnout třetí osobě.

 

Žádost o poskytnutí sestavy je možné podat u úřadu příslušného podle § 71 odst. 5 živnostenského zákona (Sestavu vydává podle své územní působnosti obecní živnostenský úřad, krajský živnostenský úřad nebo Živnostenský úřad České republiky. Sestavu podle adresy sídla vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodu podnikatel sídlí. Sestavu podle umístění provozovny vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodě se provozovna nachází. Sestavu podle předmětu podnikání vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodě má sídlo nebo provozovnu podnikatel s požadovaným předmětem podnikání.); žádost musí kromě náležitostí podání stanovených správním řádem obsahovat rozsah požadované sestavy.

 

Sestava se žadateli poskytne do 30 dnů od podání žádosti. Je-li požadována zvlášť rozsáhlá sestava, lhůta pro její poskytnutí se o 30 dnů prodlužuje. Pokud živnostenský úřad žádosti nevyhoví, byť i jen částečně, vydá v uvedené lhůtě rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně části žádosti.

 

Správní polatek je stanoven 5 Kč za jednu položku (za informaci o jednom podnikateli v sestavě) a je ho možné opět uhradit buď na pokladně Krajského úřadu nebo převodem na výše uvedený účet.

 

 

 

Soubory ke stažení