IROP2 - realizované projekty

Logo Spolufinacováno EU a logo MMR

IROP2 - realizované projekty


Královéhradecký kraj v programovém období 2021 – 2027 realizuje projekty spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021+ (IROP2).

 

Specifický cíl 4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích

Název projektu: Reg. číslo projektu:
Zrcadlo dávných časů CZ.06.04.04/00/22_033/0000400
Revitalizace budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové CZ.06.04.04/00/22_033/0000403
Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary CZ.06.04.04/00/22_033/0000402

Specifický cíl 4.1. Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu

Název projektu: Reg. číslo projektu:
Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí CZ.06.04.01/00/22_042/0002978
Přístavba a stavební úpravy dílen SŠSE Nová Paka, Horská 258, Vrchlabí CZ.06.04.01/00/22_042/0002870