NPO - realizované projekty

4. 7. 2024

Loga - Národní plán obnovy a Finacováno EU


Královéhradecký kraj realizuje projekty v rámci Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility - RRF) prostřednictvím Národního plánu obnovy (NPO).

Komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Název projektu: Reg. číslo projektu:
Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje 0231000002

Komponenta 3.3 - Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Název projektu: Reg. číslo projektu:
Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_044/0008013