Společný regionální operační program (2004-2006)

2. 11. 2004 Autor: Roman Klíma

Všechny výzvy pro předkládání projektů v rámci grantových schémat SROP byly vyhlášeny a jsou ukončeny, nelze tedy již podávat žádné nové žádosti.


Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 32/1173/2004 byla vyhlášena výzva pro předkládání projektů v rámci grantových schémat Společného regionálního operačního programu na programovací období 2004 - 2006.

  1. Grantové schéma Podpora podnikání ve vybraných oblastech

  2. Grantové schéma pro integraci obtížně zaměstnatelných skupin obyvatel na území Královéhradeckého kraje

  3. Grantové schéma na podporu medializace  kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní

  4. Grantové schéma na podporu modernizace a rozšíření ubytovacích kapacit v Královéhradeckém kraji.

 

Přehled doporučených žádostí 4. kola výzvy GS SROP

V rámci 4. kola výzvy grantových schémat SROP rozhodlo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o tom, kterým projektům by měla být v rámci grantového schématu SROP v opatření 1.1 (Podpora podnikání ve vybraných oblastech) poskytnuta finanční podpora. Celkový přehled doporučených žádostí podává tabulka "Přehled doporučených žádostí GS SROP - 4. kolo výzvy".

Přehled doporučených žádostí GS SROP - 4. kolo výzvy (doc, 33 kB, 11.4.2007 16:19)

Přehled přijatých žádostí 4. kola výzvy GS SROP - opatření 1.1

V rámci 4. kola výzvy grantových schémat SROP (opatření 1.1) bylo v Královéhradeckém kraji podáno celkem 5 projektových žádostí. Celkový přehled přijatých žádostí podává tabulka "Přehled všech přijatých žádostí - 4.kolo".

Přehled přijatých žádostí 4. kola výzvy GS SROP - opatření 1.1 (xls, 22 kB, 26.1.2009 15:31)

Přehled doporučených žádostí 3. kola výzvy GS SROP

V rámci 3. kola výzvy grantových schémat SROP rozhodlo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o tom, kterým projektům by měla být v rámci grantových schémat SROP poskytnuta finanční podpora. Celkový přehled doporučených žádostí podává tabulka "Přehled doporučených žádostí GS SROP - 3. kolo výzvy".

Přehled doporučených žádostí GS SROP - 3. kolo výzvy (doc, 102 kB, 11.4.2007 16:21)

Přehled všech přijatých žádostí 3. kola výzvy GS SROP - opatření 1.1, 3.2 a podopatření 4.1.2, 4.2.2

V rámci 3. kola výzvy grantových schémat SROP (opatření 1.1, 3.2 a podopatření 4.1.2,4.2.2) bylo v Královéhradeckém kraji podáno celkem 48 projektových žádostí. Z toho 5 do opatření 1.1, 18 do opatření 3.2 a 15 do podopatření 4.1.2 a 10 do podopatření 4.2.2. Celkový přehled všech žádostí podává tabulka "Přehled všech přijatých žádostí - 3.kolo".

Přehled doporučených žádostí GS SROP - 3. kolo výzvy (doc, 102 kB, 26.1.2009 15:33)

Přehled doporučených žádostí 2.kola výzvy GS SROP

V rámci 2. kola výzvy grantových schémat SROP rozhodlo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 8. a 9. zasedání konaném 3. listopadu, respektive 8. prosince 2005 o tom, kterým projektům by měla být v rámci grantových schémat SROP poskytnuta finanční podpora. Celkový přehled doporučených žádostí podává tabulka "Přehled doporučených žádostí GS SROP - 2. kolo výzvy".

Přehled doporučených žádostí GS SROP - 2. kolo výzvy (doc, 94 kB, 26.1.2009 15:33)

Přehled všech přijatých žádostí 2. kola výzvy GS SROP

V rámci 2. kola výzvy grantových schémat SROP bylo v Královéhradeckém kraji podáno celkem 42 projektových žádostí. Z toho 1 do opatření 1.1, 21 do opatření 3.2, 10 do podopatření 4.1.2 a 10 do podopatření 4.2.2. Celkový přehled všech žádostí podává tabulka "Přehled všech přijatých žádostí - 2. kolo".

Přehled doporučených žádostí GS SROP - 2. kolo výzvy (doc, 94 kB, 26.1.2009 15:33)

Přehled doporučených žádostí 1. kola výzvy GS SROP

V rámci 1. kola výzvy grantových schémat SROP rozhodlo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 6. zasedání konaném 16. června 2005 o tom, kterým projektům by měla být v rámci grantových schémat SROP poskytnuta finanční podpora. Celkový přehled doporučených žádostí podává tabulka "Přehled doporučených žádostí GS SROP - 1. kolo výzvy".

Přehled doporučených žádostí GS SROP - 1. kolo výzvy (doc, 66 kB, 26.1.2009 15:37)

Přehled všech přijatých žádostí 1. kola výzvy GS SROP

V rámci 1. kola výzvy grantových schémat SROP bylo v Královéhradeckém kraji podáno celkem 37 projektových žádostí. Z toho 6 do opatření 1.1, 7 do opatření 3.2, 11 do podopatření 4.1.2 a 13 do podopatření 4.2.2. Celkový přehled všech žádostí podává tabulka "Přehled všech přijatých žádostí".

Přehled všech přijatých žádostí (xls, 27 kB, 26.1.2009 15:34)

Kontaktní místa:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor grantů a dotací, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové:


Centrum evropského projektování, info@cep-rra.cz, www.cep-rra.cz