Volba prezidenta republiky 2023

13. 1. 2023 Autor: Štěpánka Blažková

Informace k volbě prezidenta lze nalézt na Volba prezidenta republiky 2023 - Volby (mvcr.cz)

Kontakty na zaměstnance zajišťující úkoly v souvislosti s volbou prezidenta:

Voliči, kteří se ze závažných, zejména zdravotních (jiných než onemocnění covid-19, k tomu viz níže „Informace pro voliče s onemocněním covid-19“) nebo rodinných, důvodů nemohou za účelem hlasování dostavit do volební místnosti, můžou požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohli hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Informace pro voliče s onemocněním covid-19