Veřejné zakázky podlimitní - zjednodušené, Zdravotnický holding

Veřejné zakázky - profil zadavatele

Veřejné zakázky podle zák. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Na tomto místě jsou uveřejňovány výzvy k podání nabídek v rámci zjednodušených podlimitních řízení zahájených Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s. (IČ: 25 99 75 56) v souladu s ust. § 38 odst. (2) zákona 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.