Prevence sociálně patologických jevů

11.3.2024

Školský informační portál Královéhradeckého kraje

Nové informace budou zveřejňovány na Školském informačním portálu Královéhradeckého kraje: www.sipkhk.cz

  • - informace, aktuality a dokumenty z oblasti vzdělávání včetně zájmového, volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu
     
  •  - Pracovní místa ve školách - systém pro zveřejňování nabídek a poptávek po pracovních místech ve školách a školských zařízeních v Královéhradeckém kraji. Pro zveřejnění není nutná registrace, ale podmínkou je platná e-mailová adresa, na kterou budou zaslány informace o vložení, respektive schválení a zveřejnění inzerátu a rovněž odkaz umožňující smazání inzerátu.

Úplný adresář škol a školských zařízení (včetně aktuálních informacích o ředitelkách/ředitelích a kontaktních údajích) naleznete na Školském informačním portálu Královéhradeckého kraje.

22.11.2017

Informace především pro ZŠ okresu Hradec Králové - možnost pomoci

Stručný návod pro pedagogy z Hradce Králové a okolí, jaké možnosti mohou využít v případech, kdy se setkávají s dětmi, které potřebují pomoc v oblastech: 1. zdravotních obtížích, 2. psychických potíží, 3. s učivem/přípravou do školy, IV. výchovnými potížemi dítěte. Spolupráci škol s ostatními aktéry v síti pro ohrožené děti a jejich rodiny v Hradci Králové nabízí prezentace vytvořená lokální síťařkou pro ORP HK (MPSV) Mgr. A. Havlíkovou - viz příloha.

2.11.2017

Spuštění on-line systému výkaznictví preventivních aktivit na šk. rok 2017/2018

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) spustil pro šk. rok 2017/2018 on-line systém výkaznictví preventivních aktivit od 29.10.2017. Školní metodici prevence tedy můžou zakládat a průběžně vyplňovat výkaz na současný školní rok. Výkaz se dočkal oproti minulému roku určitých úprav na základě evaluací a zpětných vazeb od samotných škol, poraden. Podrobnější informace o systému výkaznictví naleznete na http://www.nuv.cz/t/system-vykaznictvi-preventivnich-aktivit .

19.10.2017

Zpravodaj prevence rizikového chování 3/2017

V jeho obsahu naleznete informace k pomalu končící žákovské soutěže a soutěže mezi školami Královéhradeckého kraje (KHK) v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet. Najdete v něm celou škálu různých možností především akreditovaných seminářů, ale i kurzů včetně informace o specializačním studiu pro školní metodiky prevence. Mezi semináři je nabídka na kurz k metodice Unplugged zacílené na žáky II. stupně ZŠ (díky finančním prostředkům KHK zdarma), ale i pozvánka na workshop k preventivnímu filmu JAKUB pořádaný odborem školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje již 31.10.2017. Je v něm i celá řada seminářů v oblasti prevence vyhlašovaných jinými institucemi. Dále bych všechny základní a střední školy ráda vyzvala k vyplnění dotazníku do Systému výkaznictví preventivních aktivit, a to v termínu do 31.1.2018.

2.10.2017

Dvoudenní seminář "Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími"

Ve dnech 7.-8.11.2017 uspořádá odbor školství pro pedagogy, školní psychology, speciální pedagogy, sociální pedagogy, etopedy pracující v MŠ, ZŠ, SŠ ale i v PPP a SPC KHK seminář vycházející z adlerovské psychologie. Účastníci zíkají konkrétní tipy pro vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími. Akce proběhne v zasedací místnosti P1.905 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Lektorkami jsou PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D. a Mgr. Michaela Širůčková, Ph. D. ze společnosti Mansio, v.o.s., Brno.

2.10.2017

Žákovská soutěž v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet jde do svého závěru!

Končí 31.10. V Královéhradeckém kraji mezi sebou soutěží i školy. Žáci a studenti z celé ČR mohou už 4. ročníkem ověřovat své znalosti z oblasti bezpečnějšího chování na internetu formou e-kvízu. Ceny, které mohou soutěžící získat, jsou velmi lákavé. Jedná se o xboxy, tablety, mobilní telefony, klávesnice, myši či knížky od partnerů projektu, kterými jsou sdružení NIC.CZ a společnost Microsoft a GORDIC. Soutěžní kvíz je dostupný na www.KPBI.cz . Ceny do soutěže zakoupí oceňovaným i Královéhradecký kraj.

29.9.2017

Dvoudenní kurz o sociokulturních specifikách romských žáků

Ve dnech 24.11. a 29.11.2017 proběhne v zasedací místnosti P1.905 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje akeditovaný bezplatný kurz určený pedagogům, pracovníkům PPP, pracovníkům v sociálních službách zaměřený na sociokulturní specifika romských žáků.

29.9.2017

Seminář k prevenci užívání tabáku, marihuany a alkoholu

Vážení školní metodici prevence, dovolujeme si Vám a Vašim kolegům ve sboru, nabídnout účast na akreditovaném kurzu DVPP se zaměřením na prevenci užívání tabáku, marihuany a alkoholu žáky a studenty. Akce proběhne v Hradci Králové „až 14.12.2017“, ale uzavírka přihlášek je již 6.10.2017. Proto zveřejňujeme nabídku od Jules a Jim, z.s. a České koalice proti tabáku, z.s. s časovým předstihem. Více informací o semináři naleznete v příloze. Součástí tohoto semináře jsou e-learningové lekce, se kterými je nutné se před seminářem seznámit. Kurz je pro účastníky bezplatný.

22.9.2017

Seminář k metodice Unplugged - určený pedagogům především pedagogům žáků 6. ročníků ZŠ - již 9. 11. a 20.11.2017

Odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Klinikou adiktologie 1. LF UK Praha Vás zve na dvoudenní seminář určený především, jak je již výše avízováno, pedagogům žáků ve věku 12.-14 let. Metodika Unplugged je již několik let úspěšně praktikována jako prevence návykových látek cílená na žáky 2. st. ZŠ. Metodiku mohou proškolení pedagogové využít v rámci školní výuky v průběhu celého školního roku. Lektorem kurzu je PhDr. Lenka Skácelová (PPP Brno). Seminář je akreditován.