Evropská unie, EHP, granty a dotace - doplňkové info

26.8.2013

IPo - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Dne 26. 8. 2013 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP VK v rámci realizace individuálního projektu č. CZ.1.07/1.1.00/44.0001 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji. Základním cílem projektu je zkvalitnit a zmodernizovat výuku přírodovědných a technických oborů na školách v Královéhradeckém kraji a tím zvýšit motivaci žáků SŠ i ZŠ ke vzdělávání se v těchto oborech. Pro realizaci moderního vyučování budou vybaveny nové učebny, laboratoře a pracoviště, učitelé budou proškoleni v používání nově zakoupeného zařízení a vybavení.