Veřejné zakázky podlimitní - zjednodušené, DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU

Veřejné zakázky - profil zadavatele

Veřejné zakázky podle zák. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Na tomto místě jsou uveřejňovány výzvy k podání nabídek v rámci zjednodušených podlimitních řízení zahájených DOMOVEM NA STŘÍBRNÉM VRCHU, Stříbrný vrch 199, 51761 Rokytnice v O.h. (IČ:7 0188653) v souladu s ust. § 38 odst. (2) zákona 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.