Krajské dotace pro rok 2013 - sociální oblast

Krajské dotační programy pro rok 2013

6.1.2014

Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 - sociální oblast

Na základě ustanovení Zásad dotačních programů na podporu poskytování sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012 , pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2013 a dotačního programu pro podporu prorodinných aktivit Královéhradeckém kraji v roce 2013 a na základě ustanovení článku IV. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2013 je příjemce dotace povinen ji vyúčtovat k 31. 12. 2013 na předepsaných formulářích.

6.11.2013

3. splátka dotace MPSV ČR pro rok 2013 vyplacena

Ve dnech 2.10.2013, 3.10.2013 a 14.10.2013 byly z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje poslány finanční prostředky v rámci 3. splátky dotace na rok 2013 (dotace MPSV ČR, účelový znak: 13 305) určených poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje podle § 101 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tuto splátku MPSV ČR vypočetlo následovně: - ve výši 30 % z přidělené dotace