Ostatní informace v oblasti prevence sociálně patologických jevů

10.11.2017

Školský informační portál Královéhradeckého kraje

Nové informace budou zveřejňovány na Školském informačním portálu Královéhradeckého kraje: www.sipkhk.cz. Portál sestává ze tří částí:

  • Vzdělávací portál - informace, aktuality a dokumenty z oblasti vzdělávání včetně zájmového, volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu a prevence rizikového chování
  • Přijímací řízení - informace o oborech vzdělání v Královéhradeckém kraji, které nabízejí jednotlivé střední školy (o počtu nabízených míst, podaných přihlášek a termínech pro podání přihlášek)
  • Pracovní místa ve školách - systém pro zveřejňování nabídek a poptávek po pracovních místech ve školách a školských zařízeních v Královéhradeckém kraji. Pro zveřejnění není nutná registrace, ale podmínkou je platná e-mailová adresa, na kterou budou zaslány informace o vložení, respektive schválení a zveřejnění inzerátu a rovněž odkaz umožňující smazání inzerátu.

2.10.2017

Žákovská soutěž v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet jde do svého závěru!

Končí 31.10. V Královéhradeckém kraji mezi sebou soutěží i školy. Žáci a studenti z celé ČR mohou už 4. ročníkem ověřovat své znalosti z oblasti bezpečnějšího chování na internetu formou e-kvízu. Ceny, které mohou soutěžící získat, jsou velmi lákavé. Jedná se o xboxy, tablety, mobilní telefony, klávesnice, myši či knížky od partnerů projektu, kterými jsou sdružení NIC.CZ a společnost Microsoft a GORDIC. Soutěžní kvíz je dostupný na www.KPBI.cz . Ceny do soutěže zakoupí oceňovaným i Královéhradecký kraj.

19.5.2017

15.5.2017 byl opět spuštěn další ročník žákovské soutěže v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet!

I v letošním roce bude soutěž vyhlášena pro žáky ve 2 věkových kategoriích, a to 8-12 let a 13 a více. Je určena žákům základních a středních škol. Pro úspěšné řešitele je dále vyhlášena nadstavbová soutěž Kvíz PLUS. Královéhradecký kraj se rozhodl i letos ocenit finančním darem školy s nejvyšším počtem úspěšných řešitelů žákovské soutěže (v přepočtu na počet žáků školy).

28.3.2017

KAM, z. s. - nabídka seminářů pro ZŠ i SŠ

Vít Pospíšil, lektor preventivních programů pod Sion - Nová generace, přichází s jarní nabídkou jako lektor organizace KAM, z.s., která nyní prochází certifikací primární prevence a v rámci pilotáže nabízí na jaro 20% slevu.

13.1.2017

Změny na pozicích metodiků prevence při PPP KHK v okresech Jičín a Trutnov

S účinností od 1.1.2017 pracují na poloviční úvazek na pracovišti Jičín Pedagogicko-psychologické poradny PP a SPC KHK: Mgr. Gabriela Prodělalová a Mgr. Luboš Toman, více na http://www.pppjicin.cz/index.php/kontakty. Na pracovišti v Trutnově: Mgr. Jana Kaplanová a Mgr. Luboš Toman - kontakty jsou ke stažení na http://www.ppptrutnov.cz/index.php/kontakty-hlavni. Metodici budou mít rozděleny školy, se kterými budou spolupracovat.

11.11.2016

Slavnostní vyhlášení soutěže v rámci projektu KPBI

Dne 10. 11. 2016 se v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo vyhlášení vítězů a předání cen vylosovaným řešitelům žákovského soutěžního e-kvízu v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet. Akce proběhla za aktivní účasti Mgr. Táni Šormové, členky Rady Královéhradeckého kraje. Ta vyslovila přání, aby se v příštím roce podařilo našemu kraji porazit kraj Středočeský.

10.10.2016

Nabídka supervizních setkání - pořádá MŠMT ve spolupráci s NÚV a NIDV i v Královéhradeckém kraji

MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání přichází s urgentní nabídkou supervizních celodenních setkání nabízených školským poradenským pracovníkům. Akce proběhnou v 5 termínech do poloviny prosince 2016 v prostorách Národního institutu pro další vzdělávání, Luční 460, Hradec Králové 3. Více nahttps://kurzy.nuv.cz. Semináře jsou určeny pedagogům, kteří chtějí podpořit v řešení náročných situací spojených s rizikovým chováním žáků či pedagogickým sborům škol. Více informací v e-mailu PhDr. Moniky Nevoralové.

3.5.2016

Soutěžní e-kvíz pro žáky v rámci projektu KPBI je opět spuštěn!

Dne 2.5.2016 byla již potřetí spuštěna žákovská soutěž o bezpečnosti v kybersprostoru v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet. Letos se soutěží ve 2 věkových kategoriích - 8 až 12 let, 13 let a více. Soutěž bude končit 31.10.2016. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. Vlastní soutěž, její pravidla a hodnocení soutěže v Královéhradeckém kraji naleznete na http://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=2 . Podmínkou soutěže je přihlášení žáka včetně uvedení názvu školy, kterou navštěvuje.