Kontroly

22.2.2023

Informace o výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti obcí prováděných KÚ KHK v roce 2022

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255 /2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění a Usnesením vlády České republiky č. 689 ze dne 11. září 2013, o Plánování, vyhodnocování a koordinaci kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků prováděných ústředními správními úřady, krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a magistráty územně členěných statutárních měst (dále také Usnesení vlády), zveřejňuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje jako kontrolní orgán informace o výsledku kontrolní činnosti.