Evropská územní spolupráce - Přeshraniční spolupráce

13.8.2014

INTERREG V-A Česká republika - Polsko (pro období 2014-2020)

Program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 je zaměřen na společné řízení rizik, rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů, společné vzdělávání za účelem zvýšení kvalifikace a spolupráci institucí a komunit. Spolu s prostředky na administraci je pro program určeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj více než 226 mil. EUR (tj. více než 6 miliard Kč). Tyto evropské prostředky jsou ještě doplněny z národních zdrojů ČR a Polska. Součástí programu je také Fond mikroprojektů.