Příroda a krajina

10.6.2024

Návrh záměru na vyhlášení ZCHÚ, PP U Císařské studánky a návrh plánu péče o stávající PP U Císařské studánky na období 2024 - 2042

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. h) a ust. § 77a odst. 4 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 a ust. § 40 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku U Císařské studánky, ležící v katastrálním území Nový Hradec Králové a s návrhem záměru na vyhlášení přírodní památky U Císařské studánky.

10.6.2024

Návrh záměru na vyhlášení ZCHÚ, PR Skalecký háj a návrh plánu péče o stávající PR Skalecký háj pro období 2024-2042

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. h) a ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 a ust. § 40 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní rezervaci Skalecký háj, ležící v katastrálním území Podbřezí a s návrhem záměru na vyhlášení přírodní rezervace Skalecký háj.

17.4.2024

Návrh záměru na vyhlášení ZCHÚ, přírodní památky Na Hadovně a návrh plánu péče o stávající přírodní památku Na Hadovně pro období 2024-2033

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. h) a ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 a ust. § 40 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Na Hadovně, ležící v katastrálním území Proruby u Potštejna a s návrhem záměru na vyhlášení přírodní památky Na Hadovně.

20.3.2024

Návrh záměru na vyhlášení ZCHÚ, PR Chropotínský háj a návrh plánu péče o stávající PR Chropotínský háj pro období 2025 – 2034

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. h) a ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 a ust. § 40 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní rezervaci Chropotínský háj, ležící v katastrálních územích Očelice a Ledce a s návrhem záměru na vyhlášení přírodní rezervace Chropotínský háj.

7.3.2024

Návrh záměru na vyhlášení ZCHÚ, PP Bělohradská bažantnice a návrh plánu péče o stávající PP Bělohradská bažantnice na období 2025-2035

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. h) a ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 a ust. § 40 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Bělohradská bažantnice, ležící v katastrálním území Lázně Bělohrad a s návrhem záměru na vyhlášení přírodní památky Bělohradská bažantnice.

6.3.2024

Návrh záměru na vyhlášení ZCHÚ, PP Černá stráň a návrh plánu péče o stávající PP Černá stráň na období 2025-2042

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. h) a ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 a ust. § 40 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Černá stráň, ležící v katastrálním území Nový Hradec Králové a s návrhem záměru na vyhlášení přírodní památky Černá stráň.

6.3.2024

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Roudnička a Datlík na období 2025 - 2033

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Roudnička a Datlík, ležící v katastrálních území Kluky, Roudnička a Třebeš.

5.3.2024

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Sítovka na období 2025 - 2042

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Sítovka, ležící v katastrálním území Nový Hradec Králové.