Krajské dotační programy pro rok 2019 - sociální oblast

9.12.2019

Dotace na podporu sociálních služeb v roce 2019

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 9. 12. 2019 úpravu výše dotací v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV), kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2019 a dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje z nerozdělené rezervy v rámci dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2019.

4.11.2019

Vyúčtování dotace pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v KHK 2019

Finanční prostředky v rámci Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2019 poskytnuté Královéhradeckém krajem na rok 2019, které byly schváleny Zastupitelstvem kraje (Usnesení č. ZK/21/1620/2019), je možné využívat do 31. prosince 2019 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

10.9.2019

Výsledky dotačního řízení pro podporu sociálních služeb v roce 2019

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 9. 9. 2019 dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2019 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, navýšení a přidělení dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2019, kterou Královéhradecký kraj obdržel ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a navýšení dotací programu Hospic pro rok 2019.

15.5.2019

Výsledky 2. kola dotačního řízení pro podporu sociálních služeb z rozpočtu MPSV

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 6. 5. 2019 navýšení dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2019, kterou Královéhradecký kraj obdržel ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších .

29.1.2019

Výsledky dotačního řízení pro podporu sociálních služeb a služeb hospicové péče v roce 2019

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 28. 1. 2019 dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2019, kterou Královéhradecký kraj obdržel ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dotace programu Hospic pro rok 2019