Dokumenty a koncepce

Strategie rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2022 – 2030 představuje základní strategický dokument v rámci aktivní regionální politiky Královéhradeckého kraje. Tento dokument definuje základní orientaci politiky cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, a to nejen s důrazem na efektivní rozvoj tohoto odvětví, ale i s ohledem na udržitelný rozvoj či ekonomické, environmentální a sociální aspekty.

22.11.2022

Strategie cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 2022–2030

Strategie rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje na roky 2022–2030 (dále jen Strategie) je střednědobý strategický dokument v oblasti cestovního ruchu, který mimo jiné navazuje na Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014–2020, a stanovuje výchozí rámec pro koncepční rozvoj kraje v oblasti cestovního ruchu.

16.8.2021

Strategie cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 2022–2030

Královéhradecký kraj zpracovává novou strategii cestovního ruchu na období 2022–2030. Důvodem je nejen skončení platností předešlého strategického dokumentů, ale zejména nutnost stanovit novou vizi rozvoje turismu pro další období.

9.1.2015

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014-2020

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020 představuje základní strategický dokument v rámci aktivní regionální politiky Královéhradeckého kraje určující pro stanovené období základní orientaci politiky cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, a to nejen s důrazem na efektivní rozvoj tohoto odvětví, ale i s ohledem na udržitelný rozvoj.

21.9.2011

Marketingová strategie - Akční plán 2011-2013

Zvýšení povědomí o Královéhradeckém kraji (KHK) jako o atraktivní lokalitě cestovního ruchu je hlavním cílem projektu s názvem „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II – CPPKHK II, který volně navazuje na projekt CPPKHK I.

17.9.2007

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (PRCR KHK)

V letech 2001 až 2003 se uskutečnilo zpracování strategických dokumentů rozvoje cestovního ruchu v jednotlivých turistických regionech a krajích. Hlavním cílem těchto dokumentů bylo zmapovat potenciál území pro rozvoj cestovního ruchu, provést analýzu profilu návštěvníka regionu a definovat projekty, které budou rozvíjeny a aktivizovat cestovní ruch v daném regionu. Časový odstup od tvorby těchto strategických dokumentů vyvolává potřebu jejich aktualizace.

14.6.2006

PROGRAM ROZVOJE REGIONU ČESKÝ RÁJ

V roce 2002 byl vypracován Program trvale udržitelného rozvoje turistického regionu Český ráj. Program vypracovala ARR - Agentura regionálního rozvoje s.r.o. Nisa v Liberci, zadavatelem bylo Sdružení Český ráj v Turnově (www.cesky-raj.info) a na jeho zpracování se podílely finančně i krajské úřady Libereckého a Královéhradeckého kraje.