Cestovní ruch

Turistický portál Královéhradeckého kraje najdete na adrese https://www.hkregion.cz/.


Agenda cestovního ruchu spadá od 1. června 2021 pod Odbor Kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Informace o činnosti jsou popsány v článku Činnost odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

vedoucí oddělení: Ing. Martin Karas
e-mail: mkaras@khk.cz, mob.: +420 724 870 776

29.12.2023

Kraj cílí na udržitelný cestovní ruch. Vyhlásí nový dotační program na rozvoj turistické infrastruktury

Obce či například turistická informační centra a oblastní destinační společností budou mít v příštím roce možnost žádat o dotační prostředky na rozvoj naučných a turistických stezek, rozložení sezónní návštěvnosti a nabídky k návštěvě méně známých turistických cílů. Za tímto účelem Královéhradecký kraj vyhlásí nový dotační program Podpora rozvoje udržitelného cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji s finanční alokací ve výši dvou milionů korun.

28.12.2023

Kraj jako atraktivní filmová destinace. S podporou filmařů pomáhá nová regionální filmová kancelář

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu (KHK CCR) založila regionální filmovou kancelář – Hradec Králové Region Film Office. Filmová kancelář zastává funkci kontaktního místa, poskytuje informační servis audiovizuálním společnostem zabývajícím se produkcí filmů, seriálů i reklamních či hudebních spotů a podporuje propagaci Královéhradeckého kraje jako atraktivní filmové destinace. Svou činnost naplno zahájila začátkem prosince letošního roku.

25.10.2023

Místní akční skupiny podporují vztah obyvatel k regionu

Místní akční skupiny (MAS) na území Královéhradeckého kraje svými aktivitami podporují vztah obyvatel k regionu. MAS Podchlumí a Nad Orlicí se společně s Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským Holovousy připojily k iniciativě Milion ovocných stromů pro krajinu. MAS Stolové hory organizuje výsadbu starých odrůd ovocných stromů, MAS Království – Jestřebí hory vydala skládací brožuru k místně zakotvenému učení v praxi a MAS Podchlumí se podařilo vydat Regionální učebnici Podchlumí, která nejen dětem přibližuje krajinu, přírodu a historii.

17.5.2023

Krkonošský národní park slaví 60. narozeniny

V Královéhradeckém kraji se nachází vůbec první založený národní park na území České republiky. Jeho vznik byl vyvrcholením několika desetiletí úsilí o ochranu krkonošské přírody. Letos 17. května to je přesně 60 let od jeho oficiálního založení a Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) k oslavě tohoto významného jubilea připravila celou řadu zábavných a vzdělávacích akcí. Ta hlavní se uskuteční v pátek 19. května ve Vrchlabí a láká na večerní videomapping z historie a ochrany přírody KRNAP.

17.4.2023

Krajské kolo soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky obcí s rozšířenou působností vyhrál Hradec Králové

Známe výsledky krajského kola 25. ročníku soutěže Zlatý erb. Nejlepší web mezi obcemi s rozšířenou působností má Hradec Králové, za ním se umístil Jičín a pomyslný bronz získaly Hořice. Pravidla soutěže doznaly významných změn, letos se nehlásily obce a města dobrovolně, ale porota zhodnotila internetové stránky všech patnácti obcí s rozšířenou působností v regionu.

5.4.2023

Královéhradecký kraj zve Slováky na řemesla i cyklistické zážitky

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu představila slovenským novinářům největší novinky a zajímavosti nadcházející turistické sezóny. K návštěvě východních Čech je lákala během společné tiskové konference s Pardubickým krajem konané v Bratislavě.

22.3.2023

Destinační společnosti dostanou od kraje na provoz 4,9 milionu korun

Královéhradecký kraj znovu navýší finanční podporu, kterou každoročně poskytuje oblastním destinačním společnostem. V letošním roce každá ze sedmi společností obdrží 315 tisíc korun navíc k základním 385 tisícům korun. Peníze pomohou nejen s náklady na provoz, ale hlavně s rozvojem cestovního ruchu v jednotlivých turistických oblastech regionu.

16.2.2023

Hlasujte pro cenu veřejnosti v soutěži Zlatý erb

Do letošního ročníku soutěže Zlatý erb se může po dvanáctileté přestávce opět zapojit veřejnost. Zájemci mohou podpořit webové stránky jedné z patnácti obcí s rozšířenou působností, které se v Královéhradeckém kraji nacházejí. Hlasovat je možné až do 15. března.