Průmyslové zóny

Problematikou průmyslových zón v Královéhradeckém kraji se zabývá Centrum průmyslových zón, které je součástí CIRI, příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje. Centrum průmyslových zón bylo zřízeno v roce 2014 pro zkvalitnění garance realizace průmyslových zón v Královéhradeckém kraji, ve kterých je sám investorem a také partnerem investorů a státu podporujícího budoucí investory v zónách. Bližší informace naleznete na https://cirihk.cz/zabyvame-se/projekty/prumyslove-zony/