Rozvoj kraje - aktuální informace

16.4.2024

Seminář k další nabídce programů přeshraniční spolupráce nad rámec Interreg ČR - Polsko

Euroregion Glacensis pořádá v úterý 23. 4. 2024 od 9.00 do 13.00 hod. v Kulturním domě Kvasiny seminář k další nabídce programů přeshraniční spolupráce nad rámec Interreg ČR - Polsko. Možnost registrace je do čtvrtka 18. 4. 2024. Více informací, včetně odkazu na registrační formulář, naleznete v pozvánce v příloze:

Pozvánka na seminář k další nabídce programů přeshraniční spolupráce (pdf, 215 kB, 16.4.2024 17:43)

9.4.2024

Ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+

Královéhradecký kraj spolu s partnery pod hlavičkou Paktu zaměstnanosti vyhlásil 16. dubna 2024 soutěž s názvem Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+. Do konce května se může přihlásit jakákoli firma z Královéhradeckého kraje, která je přátelská k zaměstnávání osob starších 55 let. Hlavním cílem je ocenit společnosti, které kladou důraz na zaměstnávání osob ve vyšším věku, mají nastaven systém postupného odchodu do důchodu případně zaměstnávají osoby v seniorském věku. Přínos soutěže bude také v propagaci příkladů dobré praxe a zviditelnění společností, které dokážou pracovat s metodami udržování a podporou pracovních schopností starší generace. Ocenění je jednou z kategorií soutěže Buďte inspirací v Královéhradeckém kraji.

9.4.2024

Konference Digitalizace procesů u zaměstnavatelů aneb 8 vylepšení vnitrofiremní komunikace

Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje ve spolupráci se Svazem personalistů České republiky a partnery připravuje na jaro zajímavou konferenci na téma Digitalizace procesů u zaměstnavatelů aneb 8 vylepšení vnitrofiremní komunikace. Konference proběhne 16. dubna 2024 od 9:00 - 14:30 hod. na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje - sál Zastupitelstva.

22.3.2024

Stipendijní program

Ve snaze směřující k podpoře zvyšování odborné úrovně a kvality poskytované zdravotnické péče na území Královéhradeckého kraje, zejména aktivitami přispívajícími k růstu, prohlubování a zvyšování kvalifikace odborného zdravotnického personálu, vypisuje Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje Stipendijní program Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje pro akademický rok 2023 – 2024. Stipendijní program umožní získat stipendium studentům 6. ročníků magisterského prezenčního studia lékařských fakult ve studijním programu všeobecné lékařství, kteří mají zájem v budoucnu vykonávat pracovní činnost pro poskytovatele zdravotních služeb na území Královéhradeckého kraje.