Sociální oblast - 2009

9.11.2009

3. splátka z navýšení dotace MPSV ČR pro rok 2009 vyplacena

Dne 27.10., 3.11., 4.11. a 6.11.2009 byly z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje poslány finanční prostředky v rámci 3. splátky z navýšení dotace na rok 2009 (dotace MPSV ČR, účelový znak: 13 305) určených poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

21.10.2009

Navýšení dotace MPSV ČR (přidělené dotační komisí v květnu 2009) pro rok 2009 vyplaceno

Dne 20.10.2009 byly z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje poslány finanční prostředky v rámci 1. splátky dotace na rok 2009 přidělenou dotační komisí v květnu 2009 (dotace MPSV ČR, účelový znak: 13 305) určených poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

14.9.2009

Výsledky dotačního řízení pro sociální a navazující služby v roce 2009

Zastupitelstvo kraje schválilo na svém jednání dne 10.9.2009 dotace na poskytování sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v Královéhradeckém kraji v roce 2009 a na podporu služeb, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby definované v zákoně č. 108/2009 Sb., pro rok 2009.

29.7.2009

Navýšení dotace MPSV ČR pro rok 2009 vyplaceno

Dne 29.7.2009 byly z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje poslány finanční prostředky v rámci navýšení dotace z celkového objemu dotací na rok 2009 (dotace MPSV ČR, účelový znak: 13 305) určených poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

30.6.2009

Druhá splátka dotace MPSV ČR pro rok 2009 vyplacena

Dne 29.6.2009 byly z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje poslány finanční prostředky na 2. splátku dotace z celkového objemu dotací na rok 2009 (dotace MPSV ČR, účelový znak: 13 305) určených poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

22.6.2009

Dotační program na podporu navazujících činností v roce 2009

Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby definované v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném nění v Královéhradeckém kraji v roce 2009.

25.3.2009

První splátka dotace MPSV ČR pro rok 2009 vyplacena

Dne 24. a 25.3.2009 byly z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje poslány finanční prostředky na 1. splátku dotace z celkového objemu dotací na rok 2009 (dotace MPSV ČR, účelový znak: 13 305) určených poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.