Sociální oblast - 2011

Krajské dotační programy pro rok 2011

12.1.2012

Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011

Na základě ustanovení Zásad dotačních programů na podporu poskytování sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2011 a pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2011 a na základě ustanovení článku IV. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2011 je příjemce dotace povinen ji vyúčtovat k 31. 12. 2011 na předepsaných formulářích.

16.6.2011

Dotace na sociální služby a služby navazující pro rok 2011 schváleny

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém jednání dne 16.6.2011 dotace na poskytování sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. v Královéhradeckém kraji v roce 2011 a na podporu služeb, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby definované v zákoně č. 108/2006 Sb. pro rok 2011.