Granty a dotace pro rok 2008

15.12.2008

Splátka 5a dotace MPSV pro rok 2008 vyplacena

Dne 15.12.2008 byly z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje poslány finanční prostředky v rámci navýšení dotací, dle jednání dotační komise konané dne 29.8.2008, určených poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje podle § 101 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

23.10.2008

Čtvrtá splátka dotace MPSV pro rok 2008 vyplacena

Dne 20.10.2008 byly z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje poslány finanční prostředky na 4. čtvrtletí roku 2008 ve výši 25 % z celkového objemu státních dotací (dotace MPSV) na rok 2008 určených poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje podle § 101 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

27.8.2008

Navýšení dotace MPSV ze dne 19.6.2008 pro rok 2008 vyplaceno

Dne 27.8.2008 byly z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje poslány finanční prostředky na 1.-3. čtvrtletí roku 2008 ve výši 75 % celkového navýšení státních dotací (dotace MPSV) na rok 2008 určených poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje podle § 101 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, které bylo schváleno jednáním dotační komise dne 19.6.2008.

5.8.2008

Třetí splátka dotace MPSV pro rok 2008 vyplacena

Ke dni 31.7. 2008 byly z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje poslány finanční prostředky na 3. čtvrtletí roku 2008 ve výši 25 % z celkového objemu státních dotací (dotace MPSV) na rok 2008 určených poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje podle § 101 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

30.6.2008

Druhá splátka dotace MPSV pro rok 2008 vyplacena - dodatek

Ke dni 2.6.2008 a 24.6.2008 byly z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje poslány finanční prostředky na 2. čtvrtletí roku 2008 ve výši 25 % z celkového objemu státních dotací (dotace MPSV) na rok 2008 určených poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

12.5.2008

Druhá splátka dotace MPSV pro rok 2008 vyplacena

Ke dni 30.4. 2008 byly z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje poslány finanční prostředky na 2. čtvrtletí roku 2008 ve výši 25 % z celkového objemu státních dotací (dotace MPSV) na rok 2008 určených poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje podle § 101 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

3.4.2008

Vyhlášení dotačního programu pro navazující služby v roce 2008

Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby definované v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji pro rok 2008.